نصب چمن مصنوعی مخصوص زمین فوتبال با کد BR7000_3 چمن سبز کم رنگ و پر رنگ ، بکینگ ۲ لایه ، نخ ایتالیایی و ارتفاع الیاف ۵۰mmمناسب برای تزیین و زمین فوتبال ، تنیس و ... UV دار قیمت هر متر مربع ۱۶۵،۰۰۰تومان دارای عرض ۲m و عرض ۴m

  

نصب چمن مصنوعی مخصوص زمین فوتبال با کد BR7000_3 چمن سبز کم رنگ و پر رنگ ، بکینگ ۲ لایه ، نخ ایتالیایی و ارتفاع الیاف ۵۰mmمناسب برای تزیین و زمین فوتبال ، تنیس و ... UV دار قیمت هر متر مربع ۱۶۵،۰۰۰تومان دارای عرض ۲m و عرض ۴m

بازگشت
نصب چمن مصنوعی مخصوص زمین فوتبال با کد BR7000_3 چمن سبز کم رنگ و پر رنگ ، بکینگ ۲ لایه ، نخ ایتالیایی و ارتفاع الیاف ۵۰mmمناسب برای تزیین و زمین فوتبال ، تنیس و ... UV دار قیمت هر متر مربع ۱۶۵،۰۰۰تومان دارای عرض ۲m و عرض ۴m