چوب خیزران و بامبو با سایز های متفاوت از قطر 1سانتی متر تا 8 سانتی متر و با ارتفاع 2 متر و 15 الی 20 سانتی متر

  

چوب خیزران و بامبو با سایز های متفاوت از قطر 1سانتی متر تا 8 سانتی متر و با ارتفاع 2 متر و 15 الی 20 سانتی متر

بازگشت
چوب خیزران و بامبو با سایز های متفاوت از قطر 1سانتی متر تا 8 سانتی متر و با ارتفاع 2 متر و 15 الی 20 سانتی متر