نمایش جزییات

BR1181 12
BR1181 12

چمن سبز پر رنگ {تزیینی } ارتفاع الیاف 10mm با عرض 2 متر و طول هر رول از 50 سانتی متر تا 25متر

قیمت:550,000ریال