نمایش جزییات

BR118۵ 33
BR118۵ 33

چمن پاییزی {تزیینی } ارتفاع الیاف 50mmطول هر رول از 50 cm تا 25mو عرض 2 متر

قیمت:2,480,000ریال