نمایش جزییات

BR1181 16
BR1181 16

چمن سبز کم رنگ { تزیینی} ارتفاع الیاف 25mm با عرض 2 متر و طول از 50سانتی متر تا 50 متر

قیمت:980,000ریال