نمایش جزییات

BR1181 22
BR1181 22

چمن سبز پررنگ بلند { تزیینی , زمین فوتبال و ...} ارتفاع الیاف 50mm با عرض 2 متر و طول از 50سانتی متر تا 25 متر

قیمت:1,230,000ریال